ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2
11:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
3
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
4
15:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ