ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2
11:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
3
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
4
15:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ