ประจำวันที่ 19 มกราคม 2562  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย M25 สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย M26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
3
09:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย W25 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
4
09:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย W26 สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
5
10:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย M27 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
6
10:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย M28 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
7
10:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย W27 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
8
10:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย W28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
9
11:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย M29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
10
11:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย M30 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
11
12:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย M31 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
12
12:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย M32 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
13
14:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 33  สาย M33 สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
14
14:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 34  สาย M34 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
15
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 35  สาย M35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
16
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 36  สาย M36 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
17
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  สาย 3
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6  สาย 3
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8  สาย 2
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9  สาย 3
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10  สาย 4
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11  สาย 5
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
28
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12  สาย 6
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13  สาย 4
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14  สาย 5
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
31
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15  สาย 6
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
32
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16  สาย 4
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
33
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17  สาย 5
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 18  สาย 6
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
35
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 19  สาย 7
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
36
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 20  สาย 8
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
37
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 22  สาย 7
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
38
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 23  สาย 8
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
39
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 25  สาย 7
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
40
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 26  สาย 8
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
41
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
42
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
43
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  สาย 3
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
44
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
45
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
46
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6  สาย 3
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
47
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
48
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8  สาย 2
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
49
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9  สาย 3
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10  สาย 4
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
51
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11  สาย 5
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
52
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12  สาย 6
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
53
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13  สาย 4
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
54
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14  สาย 5
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
55
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15  สาย 6
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
56
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16  สาย 4
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
57
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17  สาย 5
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
58
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 18  สาย 6
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
59
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 19  สาย 7
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
60
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 20  สาย 8
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
61
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 22  สาย 7
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 23  สาย 8
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
63
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 25  สาย 7
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
64
09:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 26  สาย 8
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
65
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
66
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
67
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
68
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
69
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
70
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
71
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
72
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
73
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
74
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
75
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 3 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
76
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 4 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
77
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 5 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
78
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
79
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
80
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
81
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
82
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 2 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
83
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 3 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
84
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 4 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
85
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
86
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 2 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
87
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 3 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
88
13:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 4 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
89
16:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
90
16:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
91
16:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
92
16:00
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
93
16:20
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
94
16:30
ดาบไทย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
95
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
96
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
97
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
98
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
99
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 18 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สถาบันการพลศึกษา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
100
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 19 - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
101
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 20 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
102
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 21 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
103
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 22 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
104
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 23 - มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
105
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
106
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 24 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
107
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 25 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
108
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 วันที่ 2  คู่ที่ 26 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
109
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 27 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
110
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 28 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
111
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 29 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
112
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 30 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
113
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 31 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
114
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
115
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
116
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
117
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
118
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
119
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
120
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
121
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
122
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 12 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
123
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
124
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
125
08:30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
126
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
127
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 40 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
128
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 41 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
129
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 42 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
130
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 43 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
131
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันการพลศึกษา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
132
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
133
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
134
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 44 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
135
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 45 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
136
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 46 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
137
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 47 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
138
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
139
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
140
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 32 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสยาม
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
141
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 33 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
142
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 34 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
143
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 35 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
144
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52 - มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
145
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
146
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
147
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 36 - มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
148
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 37 - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
149
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 38 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
150
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 39 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
151
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
152
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 55 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
153
13:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59 - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
154
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทศบาลวารินชำราบ
155
09:13
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เทศบาลวารินชำราบ
156
09:15
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
157
09:17
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs สถาบันการพลศึกษา
เทศบาลวารินชำราบ
158
10:10
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันการพลศึกษา
เทศบาลวารินชำราบ
159
11:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs สถาบันการพลศึกษา
เทศบาลวารินชำราบ
160
11:10
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทศบาลวารินชำราบ
161
12:50
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทศบาลวารินชำราบ
162
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 65  สาย W29 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
163
10:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 66  สาย W30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
164
12:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 67  สาย M37 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
165
13:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 68  สาย M38 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
166
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 122  สายบน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
167
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 123  สายล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เทศบาลวารินชำราบ
168
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 124  สายล่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสยาม
เทศบาลวารินชำราบ
169
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 121  สายบน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสยาม
เทศบาลวารินชำราบ
170
10:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 122  สายบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทศบาลวารินชำราบ
171
10:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 121  สายบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
เทศบาลวารินชำราบ
172
10:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 123  สายล่าง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทศบาลวารินชำราบ
173
10:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 124  สายล่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทศบาลวารินชำราบ
174
10:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 57  สายบน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
175
10:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 122  สายบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
176
10:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 123  สายล่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เทศบาลวารินชำราบ
177
10:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 124  สายล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
178
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 121  สายบน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
179
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 122  สายบน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เทศบาลวารินชำราบ
180
10:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59  สายล่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
181
10:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60  สายล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
182
10:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 123  สายล่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
เทศบาลวารินชำราบ
183
10:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 121  สายบน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เทศบาลวารินชำราบ
184
11:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 58  สายบน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
185
11:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 124  สายล่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทศบาลวารินชำราบ
186
15:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สายล่าง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
187
15:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
188
15:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สายล่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทศบาลวารินชำราบ
189
15:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สายบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
เทศบาลวารินชำราบ
190
15:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สายล่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
191
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
เทศบาลวารินชำราบ
192
15:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สายล่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
193
15:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
194
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สายล่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
195
15:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทศบาลวารินชำราบ
196
08.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
197
08.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
198
08.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
199
08:00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
200
08:00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
201
08:00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 8 ทีม - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
202
08:00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
203
08:00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
204
08:00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
205
08:00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
206
08:00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 8 ทีม - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
207
10.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยรังสิต  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
208
10:30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
209
10:30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
210
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 65  สาย W29 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
211
10:30
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 66  สาย W30 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
212
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 67  สาย M37 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยธนบุรี
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
213
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 68  สาย M38 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
214
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
215
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 88 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
216
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 89 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
217
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
218
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 91 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
219
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 92 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
220
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
221
17:00
มวยไทยสมัครเล่น
มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 94 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
222
12.15
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 89 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
223
12.31
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
224
12.44
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 91 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
225
13.11
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 92 - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
226
13.23
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
227
13.27
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 94 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
228
13.48
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 95 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs วิทยาลัยทองสุข
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
229
14.02
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96 - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs สถาบันการพลศึกษา
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
230
09:54
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
231
09:56
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
232
09:58
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
233
10:02
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
234
10:05
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
235
10:06
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
236
10:10
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
237
10:12
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย A มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
238
10:13
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
239
10:17
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
240
10:20
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย A มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
241
10:21
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย A มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
242
10:23
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย B มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
243
10:24
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
244
10:25
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
245
10:27
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย A มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
246
10:29
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
247
10:32
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย B มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
248
10:45
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
249
10:47
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย A มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
250
10:51
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
251
10:53
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
252
10:56
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย B มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
253
11:03
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย A มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
254
11:09
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
255
11:10
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
256
11:12
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
257
11:13
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 28  สาย A มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
258
11:14
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 29  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
259
11:18
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 30  สาย A มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
260
11:20
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 31  สาย B มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
261
11:23
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32  สาย A มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
262
11:26
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33  สาย B มหาวิทยาลัยรังสิต  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
263
11:29
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 34  สาย A มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
264
11:32
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 35  สาย B มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
265
11:37
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 36  สาย A มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
266
11:40
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 37  สาย B มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
267
11:42
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย A มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
268
11:48
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
269
11:54
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 40  สาย A มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
270
12:01
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 41  สาย B สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
271
12:05
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 42  สาย A มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
272
12:06
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 43  สาย B สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
273
12:10
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 45  สาย A สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
274
12:13
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 46  สาย B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
275
12:19
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 47  สาย A สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
276
12:22
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 48  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
277
12:26
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 49 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
278
12:30
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 50 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
279
12:34
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
280
12:35
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
281
12:36
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
282
12:40
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
283
12:41
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
284
12:44
ยูโด
รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
285
09:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 1  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
286
09:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 1  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
287
09:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 1  คู่ที่ 3 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
288
09:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 1  คู่ที่ 4 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
289
10:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 2  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
290
10:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 2  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
291
10:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 2  คู่ที่ 3 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
292
10:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 2  คู่ที่ 4 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
293
11:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 3  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
294
11:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 3  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
295
11:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 3  คู่ที่ 3 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
296
11:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 3  คู่ที่ 4 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
297
13:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 4  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
298
13:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 4  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
299
13:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 4  คู่ที่ 3 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
300
13:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 4  คู่ที่ 4 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
301
14:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 5  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
302
14:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 5  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
303
14:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 5  คู่ที่ 3 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
304
14:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 5  คู่ที่ 4 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
305
15:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 6  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
306
15:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบคัดเลือก 6  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
307
15:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 6  คู่ที่ 3 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
308
15:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 6  คู่ที่ 4 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
309
16:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 7  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
310
16:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบคัดเลือก 7  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
311
17:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
312
17:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
313
17:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
314
17:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
315
18:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)  คู่ที่ 1 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
316
18:00
ลอนโบลว์ส (สาธิต)
ทีม 2 คน หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)  คู่ที่ 2 -
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
317
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 65  สาย W29 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
318
10:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 66  สาย W30 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
319
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 67  สาย M37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
320
13:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 68  สาย M38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
321
13:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 65  สาย M37 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หาดคูเดื่อ
322
13:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 66  สาย M37 สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หาดคูเดื่อ
323
14:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 67  สาย W29 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หาดคูเดื่อ
324
15:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 68  สาย W30 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หาดคูเดื่อ
325
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
326
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
327
08:45
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
328
08:45
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
329
08:45
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
330
08:45
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
331
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
332
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
333
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
334
09:10
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
335
09:10
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
336
09:10
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
337
09:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
338
09:55
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
339
09:55
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
340
16:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
341
16:25
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
342
16:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
343
16:55
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
344
17:10
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
345
17:30
ว่ายน้ำ
ผลัด Mix ฟรีสไตล์ 4x100 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
346
09:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  สาย W21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
347
11:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  สาย W22 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs สถาบันการพลศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
348
13:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  สาย M17 สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
349
15:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  สาย M18 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 349 รายการ