รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 16:25 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
กศิภัทร  ช่อกระถิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:26.10
NR
1
5
ศุภกฤษฎิ์  พนานุรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:26.69
Silver
2
3
กัญจน์กันต์  ปรีชาวุฒิคุณ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
00:00:27.58
Bronze
3
2
เสฎฐวุฒิ  มโนมัยสกุล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:27.59
4
6
ธฤต  ทองชุมสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:27.61
5
7
ธนกร  อุดมธนกุลชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:28.54
6
1
วรากร  อรชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:28.85
7
8
บุณยฤทธิ์  โพธิ์ชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:29.15
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR