รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 17:10 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ธฤต  ทองชุมสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิรภัทร  ริมประนาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวพรรษ  วงค์เจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตรภณ  ถาวราภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:03:55.87
Gold
1
3
ณัฐพงศ์  ทิพย์เสถียร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณัฎฐภณ  อินทรัตน์ชัยกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทรงวุฒิ  เทียนทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ธนกฤต  กิตติยะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00:03:59.94
Silver
2
6
ศุภกฤษฎิ์  พนานุรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิรวิช  เมธาวิรุฬห์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชลชาติ  ฐานกิตติคุณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อารยะ  ภูมิจิตอมร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:04:02.67
Bronze
3
2
เสฎฐวุฒิ  มโนมัยสกุล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
จิณณวัตร  อิ่มอุรัง
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
ภูเบศ  จันทร์คีรี
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สิรวิชญ์  ทองคำ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:04:05.24
4
5
วรภพ  หล่มวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เจษฎา  พลจันทร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เสรีย์  แผนสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ธีรภพ  หอมดอก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:04:10.65
5
1
วิวิศน์  สว่างสินอุดมชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัยชนะ  ชัชวาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนวัฒน์  หลวงแสน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุณยฤทธิ์  โพธิ์ชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:04:33.46
6
8
พชร  ตาสุกใส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณัฐชนน  เลิศผาสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคิน  กะรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สืบสกุล  คำตั๋น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:04:34.96
7
7
สิริ  กิจจาบริบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยศทวี  ศรีลัดดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นรุตม์ชัย  สุวรรณสิงห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วชิรพงษ์  สุขนิพิฐพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:04:36.69
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR