รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 2
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 08:45 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
กศิภัทร  ช่อกระถิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:26.42
1
2
ธฤต  ทองชุมสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:28.35
2
1
เสฎฐวุฒิ  มโนมัยสกุล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:28.41
3
5
วรากร  อรชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:29.33
4
3
วฒนนท์  เชาว์สงวน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
00:00:29.39
5
7
ภูริฑัตย์  อยู่หลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:00:30.14
6
4
สุรัตน์  สุกิจประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:32.57
7
8
อภิชา  ดำรงพานิชชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:00:32.62
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR