รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 3
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 08:45 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
ธนกร  อุดมธนกุลชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:28.90
1
5
สิรวิชญ์  ทองคำ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:29.48
2
8
จิรวิช  เมธาวิรุฬห์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:29.79
3
6
ปิยวิทย์  ถิระสินสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:29.83
4
7
วราพงศ์  เสืออุดม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:30.98
5
4
พิสิษฐ์  อสุวพงษ์พัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:00:33.92
6
3
ณัฐพล  เกษโกศล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:00:36.97
7
1
วรภพ  หล่มวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:00:38.13
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR