รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 3
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
กัญญาภัค  ส้อสกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:29.59
1
1
สุธาสินี  แป้นแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:30.16
2
3
ศุภนุช  ขุนประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:32.88
3
4
ศิริพร  มัสพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:33.22
4
2
ธนภรณ์  ดวงโฮ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:33.52
5
5
บุญศิริ  หาพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:00:37.05
6
7
ณิช  อาษาพนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:37.65
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR