รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 1
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 09:55 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
จารุพงศ์  เจริญลาภโสภณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พีรภาส  จั่นจำรัส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนกฤต  เมฆเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรินทร์  เข็มนาจิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:13.65
1
3
วรภพ  หล่มวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เจษฎา  พลจันทร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ธีรภพ  หอมดอก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ณัฐพล  เกษโกศล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:04:17.11
2
6
ธนวัฒน์  หลวงแสน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พงศ์ศรัณย์  ตั้งมั่นสกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุณยฤทธิ์  โพธิ์ชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิตติพัฒน์  รักศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:04:29.49
3
2
ณัฐชนน  เลิศผาสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคิน  กะรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สืบสกุล  คำตั๋น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัชนันท์  จันทร์ไชย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:04:36.22
4
4
วีรวิชญ์  พรธนาภูมิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กลินท์  ทรัพย์วิวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิยวิทย์  ถิระสินสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทวีวัฒน์  พรรัตนพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:05:02.49
5
5
จิรายุ  ลามศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูริพันธ์  ทรัพย์แสงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปวริศ  กฤษฤานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ยศภัทร  มั่นในบุญธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:05:09.99
6
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR