รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 2
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 09:55 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
ณัฐพงศ์  ทิพย์เสถียร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณัฎฐภณ  อินทรัตน์ชัยกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทรงวุฒิ  เทียนทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ธนกฤต  กิตติยะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00:04:21.18
1
3
ทศพล  ครองเกียรติเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อังกฤช  ไชยกุศล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสฏฐนันท์  บัณฑรวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธีรากรณ์  ชัยวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:04:22.53
2
7
เสฎฐวุฒิ  มโนมัยสกุล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
ธนวัฒน์  เมธาวงศ์
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
ศิริชัย  ก้อนทอง
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
เขต  ชำนาญวาด
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:04:24.16
3
2
สิริ  กิจจาบริบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยศทวี  ศรีลัดดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สินชัย  สุกาญจนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วชิรพงษ์  สุขนิพิฐพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:04:28.19
4
5
สุรัตน์  สุกิจประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภูริพัฒน์  โสวะนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิพล  บัวลาแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วราพงศ์  เสืออุดม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:04:51.37
5
4
xx:xx:xx.xx
6
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR