รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 14/01/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันการพลศึกษา
 พรนภา  จักรคม
เดี่ยวมือ 1  
 นภาวี  จันทร์เขียว
เดี่ยวมือ 2  
 วรรษชล  สวัสดี
เดี่ยวมือ 1  
 จุฬาลักษณ์  แซ่อึ้ง
เดี่ยวมือ 2