รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 14/01/2562 เวลา11:30 น.
สนาม
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ธนาพล  ใจงาม
เดี่ยวมือ 1  
 คงทรัพย์  คงคา
เดี่ยวมือ 1  
 สุธินันท์  ตัณฑเศรณีวัฒน์
เดี่ยวมือ 2