รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท Heat 5
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 14:55 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
8
3702
พันธุ์ระวี  วิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
00:00:11.41
1
4
2004
นันทกร  สรณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา 2
00:00:11.46
2
3
5301
 ธีรยุทธ  จำปา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
00:00:11.62
3
2
0201
จิรวัฒน์  สุทธิชล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
00:00:11.77
4
5
3912
สิทธิพล  พยัคฆ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2
00:00:11.85
5
7
2403
ณัฐพล  ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:00:12.10
6
1
2306
ธนัท  สืบอ้าย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2
00:00:12.25
7
6
5705
ศิรวิญญ์  โต๊ะเอียด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย