รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท Heat 7
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 16:15 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
0315
จิรายุ  ปลีนารัมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:53.83
1
5
0602
ปรมินทร์  จิ้วฮวด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
00:00:54.61
2
2
5905
ปริญญา  คำเสมอ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
00:00:56.05
3
4
3202
จรัญ  จันทร์เอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2
00:00:58.49
4
8
3506
อนุพงษ์  คงพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
00:00:58.97
5
7
1403
ภัทรภณ  พลทมิฬ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
00:00:59.73
6
3
3603
ภาณุวัฒน์  อยู่ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
00:01:00.92
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย