รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท Heat 2
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 17:10 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
4920
สุภาวรรณ  ธิปัตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
00:00:12.01
1
4
0216
ศิริลักษณ์  ปะละภา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
00:00:12.40
2
5
0715
เมษา  แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:00:12.58
3
7
1736
พัชรมณี  ชินบวรวงศ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
00:00:12.59
4
2
3919
รัชนีกร  ดีจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
00:00:13.20
5
6
0912
ครองขวัญ  คงทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:00:13.32
6
8
3314
ญาณิศา  แกล้วกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
00:00:13.37
7
1
0102
สุวิมล  คงทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:13.74
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย