รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท Heat 3
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 17:10 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
6030
ขวัญฤทัย  ปากดี
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:12.22
1
4
0215
ปาริฉัตร  เจริญสุข
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
00:00:12.22
2
5
0303
กาญจนาภรณ์  สินทักทรัพย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:12.94
3
6
2112
ปรีชาพร  ปลื้มพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:00:13.08
4
8
4014
บุษกร  สว่างใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
00:00:13.33
5
2
2411
ไอลดา  การภา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:00:13.35
6
7
1316
สุพรรณ  ประเสริฐศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
00:00:13.47
7
1
3914
กริยากร  พันธุ์พุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2
00:00:13.67
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย