รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท Heat 1
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 19:10 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
6041
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:01:01.37
1
3
4916
รัชดา  ตาหลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:01.55
2
4
3316
นัตตยาพร  ธะนูรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:01:02.38
3
7
2206
ภัทราพร  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:02.78
4
2
0914
ณัฐธิดา  รัตนะ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
00:01:05.62
5
6
5513
ปิยนันท์  จันทร์จำปา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:01:06.09
6
1
5214
อรวรรณ  พรมรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
00:01:06.43
7
8
5304
สุพรรษา  กลิ่นกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
00:01:11.20
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย