รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 1
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
2205
พรกมล  ไตรแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:28.28
1
2
0814
มุกตาภา  ช้างหิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:02:32.20
2
4
0613
ลัดดาวัลย์  แดงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:02:33.37
3
8
5517
สุภาพร  หนูนาค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:02:49.63
4
5
6037
ปิยะฉัตร  ขาวล้วน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:02:50.31
5
7
1739
ภารวี  หิรัญเจริญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:03:16.78
6
3
1602
แพรวพรรณ  จินดานิล
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
00:03:37.71
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย