รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท Heat 4
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
5602
กริชชัย  อึ่งแดง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
00:02:06.73
1
8
5502
ชนาธิป  ห้วยหงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:02:08.97
2
2
2102
จิรวัฒน์  นอขุนทด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:02:15.95
3
6
2002
ฐานะวุฒ  แพ่งกลิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:02:20.70
4
4
3003
 สัจจพจน์   โนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
00:02:23.31
5
3
2304
ชลธันว์  ประทีป ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2
00:02:46.03
6
5
3906
พงศ์พันธ์  ติ๊บลังกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2
-
DNF
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย