รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
0301
จิระพงศ์  มีนาพระ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:21.20
Gold
1
4
4502
ศิริพล  พันธ์แพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
00:00:21.25
Silver
2
7
0204
ณัฐพงศ์  วีระวงศ์รัตนศิริ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
00:00:21.62
Bronze
3
5
4905
ภานุวัฒน์  บุญเฟื่องฟู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:21.77
4
1
4701
กมลเทพ  รากวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
00:00:21.79
5
2
6013
บัณฑิต  ศิริมูล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:22.15
6
8
3306
ปวริศ  วงษ์อุดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
00:00:22.61
7
6
1715
วิษณุ  โพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:23.08
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
TR - ทำลายสถิติประเทศไทย