รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสายบนรอบรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่14 มกราคม 2562 เวลา09:00 น.
สนาม
เทศบาลวารินชำราบ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
21
14
21
0
0
56
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1
18
21
14
0
0
53
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
05
06
0
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
20
21
0
0
0
41
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
22
23
0
0
0
45
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
06
07
0
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 มธุลดา  แซ่เขา
เดี่ยวมือ 1  
 ลลิตา  แจ้งชาติ
เดี่ยวมือ 2  
 มธุลดา  แซ่เขา
คู่มือ 1  
 จิรัฐิติกาล  สินวราวิวัฒน์
คู่มือ 1  
 วริศา  บัวสม
คู่มือ 2  
 อคิราภ์  สารบัญ
คู่มือ 2  
 จิรัฐิติกาล  สินวราวิวัฒน์
เดี่ยวมือ 3  
 มนัสศิริ  บวรวิชญ์ธนกุล
เดี่ยวมือ 1  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
เดี่ยวมือ 2  
 ชัญญานุช  พรหมศริน
คู่มือ 1  
 ปรางนุช  เลิศหิรัณย์
คู่มือ 1  
 ศรารัตน์  เชื้อบ่อคา
คู่มือ 2  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
คู่มือ 2  
 ศรารัตน์  เชื้อบ่อคา
เดี่ยวมือ 3