รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสายล่างรอบรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่14 มกราคม 2562 เวลา09:00 น.
สนาม
เทศบาลวารินชำราบ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
01
02
0
0
0
3
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0
14
12
0
0
0
26
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
15
12
0
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
06
07
0
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 นันท์ชพร  วรกิตติวณิชกุล
เดี่ยวมือ 1  
 ณิชกานต์  ขวัญแดง
เดี่ยวมือ 2  
 ณิชกานต์  ขวัญแดง
คู่มือ 1  
 พิมพ์นิภา  โภควิทิตกุล
คู่มือ 1  
 กัญญารัตน์  วิริยะกิจ
คู่มือ 2  
 วิวรรธณี  เวชกิจวาณิชย์
คู่มือ 2  
 พิมพ์นิภา  โภควิทิตกุล
เดี่ยวมือ 3  
 รัชนก  อินทนนท์
เดี่ยวมือ 1  
 ธัญสุดา  วงศ์ยา
เดี่ยวมือ 2  
 กฤตพร  สมิตะมาน
คู่มือ 1  
 สรัลชนา  ชัยกิตติวัฒน์
คู่มือ 1  
 ฤทัยชนก  ไล้สวน
คู่มือ 2  
 ศุภมาส  มิ่งเชื้อ
คู่มือ 2  
 ศุภมาส  มิ่งเชื้อ
เดี่ยวมือ 3