รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสายบนรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่14 มกราคม 2562 เวลา15:00 น.
สนาม
เทศบาลวารินชำราบ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0
13
10
0
0
0
23
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0
08
08
0
0
0
16
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0
10
12
0
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0
14
14
0
0
0
28
-รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ชาสินี  โกรีภาพ
เดี่ยวมือ 1  
 นันทน์กาญจน์  เอี่ยมสอาด
เดี่ยวมือ 2  
 ภัทรนันท์  จำแนกทาน
คู่มือ 1  
 ณฐกร  ใจอารีย์
คู่มือ 1  
 นันทน์กาญจน์  เอี่ยมสอาด
คู่มือ 2  
 ชาสินี  โกรีภาพ
คู่มือ 2  
 มนัสนันท์  เลิศหัตถศิลป์
เดี่ยวมือ 3  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
เดี่ยวมือ 1  
 มนัสศิริ  บวรวิชญ์ธนกุล
เดี่ยวมือ 2  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
คู่มือ 1  
 ศรารัตน์  เชื้อบ่อคา
คู่มือ 1  
 มนัสศิริ  บวรวิชญ์ธนกุล
คู่มือ 2  
 ปรางนุช  เลิศหิรัณย์
คู่มือ 2  
 ชัญญานุช  พรหมศริน
เดี่ยวมือ 3