รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสายล่างรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่14 มกราคม 2562 เวลา15:00 น.
สนาม
เทศบาลวารินชำราบ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
15
15
0
0
0
30
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
09
13
0
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
06
17
0
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 ณัฐชา  ฉัตรภัทริน
เดี่ยวมือ 1  
 มัทนา  เหมรัชตานันต์
เดี่ยวมือ 2  
 ธนพิม  กวีนันทวงศ์
คู่มือ 1  
 ปัญจรัตน์  ปราณโสภณ
คู่มือ 1  
 รวิมน  เอี่ยมรัตนเมธีกุล
คู่มือ 2  
 พรปวีณ์  ช่อชูวงศ์
คู่มือ 2  
 พรปวีณ์  ช่อชูวงศ์
เดี่ยวมือ 3  
 ฤทัยชนก  ไล้สวน
เดี่ยวมือ 1  
 รัชนก  อินทนนท์
เดี่ยวมือ 2  
 ฤทัยชนก  ไล้สวน
คู่มือ 1  
 ศุภมาส  มิ่งเชื้อ
คู่มือ 1  
 รัชนก  อินทนนท์
คู่มือ 2  
 วลัยพรรณ  ปติมน
คู่มือ 2  
 ศุภมาส  มิ่งเชื้อ
เดี่ยวมือ 3