รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 29
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
5
7
7
10
-
-
29
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
1
จันแสง  สมยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
พัชรินทร์  นัยเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
88
ยุพารัตน์  อินตะวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
77
มนทกานต์  วุฒิการณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
กรรณิการ์  ปันนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11
วรุณทิพย์  ทองผาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
พิชชาพร  คนธสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
รัญสิญา  กันทะวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
สุภาพรรณ์  แซ่ลิ่ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
จาจา  เลาลี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
45
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
4
14
13
-
-
45
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
5
ณัฐศิกาญจน์  เดชสยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
ยุวดี  โพธิ์สา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
เสาวลักษณ์  โคตรวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
ธนิตา  หงษ์แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
ชลธิชา  ศรีชัยมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
จริญญา  สมศรีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
สุนิตา  ชาติมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
อัจฉราภรณ์  คามวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม