รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
33
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
8
14
4
7
-
-
33
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
14
สุนิษา  ชัยมีเขียว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ณรสิตา  คำแฝง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
เบญญาภา  สอนใจหาญยุทธ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
ปนัฐดา  นักสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
ศกลวรรณ  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
พิชญาพร  แจงทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
กัญญาภัค  เหรัญญะ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
69
กนกพร  ทัพภูตา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
อัจฉราพรรณ  รัตน์วรวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
ภัทรภร  บุญทวีมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
73
มหาวิทยาลัยรังสิต
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
20
15
19
19
-
-
73
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
4
รุ่งทิวา  รุ่งปัญญาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
10
ญาณิศา  ซุ่นศรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
18
นพวรรณ  พึ่งกสิกร
มหาวิทยาลัยรังสิต
11
พัชรพร  ลาโพธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
15
นภัสสร  ภูมิลำเนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
14
สาวิตรี  สมาธิมงคล
มหาวิทยาลัยรังสิต
6
โสรายา  อาลิแอ
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
อมรประภา  หนูสมแก้ว
มหาวิทยาลัยรังสิต
13
เสาวลักษณ์  คชเชนทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
5
ญาณิศา  บัวแย้ม
มหาวิทยาลัยรังสิต
9
พิชชาภา  มโนยุทธ
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม