รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 42
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
66
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
7
15
27
17
-
-
66
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
29
พิมพ์พลอย  สมัครการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
พุธิตา  โถทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
มนัสยา  อาจด่อน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
98
กัลย์สุดา  ชำนาญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59
รุจิวรรณ  บุญสินพร้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
จณิสตา  ปรีชาถาวณิชกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
นิศาชล  วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26
โสรยา  อรุณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41
พลอยไพลิน  ขันธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
ธันยาพร  จักษุรางค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
กาญจนา  เพิ่มมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
34
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
7
7
9
11
-
-
34
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
6
เทพธิดา  ชัยภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
นาถญาณี  สุหลง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
99
เกศกนก  คุ้มภัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
ณัฐวดี  อินมั่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
69
สุวรรณา  สุดงาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16
ณัทภัค  เก้าเอี้ยน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
9
พรรณราย  คงเมือง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
ปฏิมา  ธีระกุลพิศุทธิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
กมลรัตน์  ขวัญนิมิตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
11
พิมพ์มา  บวรวิชญ์ธกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
กนกวรรณ  กันติวงค์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
โมนา  รักโอ่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม