รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 45
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
15
6
10
19
-
-
50
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
56
อารยา  บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
พรรษพร  จองวงศ์รักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
วศินี  จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12
สิริวดี  ศรีโอสถ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
อัยวริญ  ฤทธิ์เดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
อนุตตรีย์  แกล้วณรงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
อาทิตยากานต์  คงเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
53
มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
6
17
8
22
-
-
53
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
14
สุนิษา  ชัยมีเขียว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ณรสิตา  คำแฝง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
เบญญาภา  สอนใจหาญยุทธ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
ปนัฐดา  นักสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
ศกลวรรณ  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
พิชญาพร  แจงทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
กัญญาภัค  เหรัญญะ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
69
กนกพร  ทัพภูตา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
อัจฉราพรรณ  รัตน์วรวงศ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
ภัทรภร  บุญทวีมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม