รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 47
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
7
8
10
12
-
-
37
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
24
พิชชามญธุ์  ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
นารา  ตรีวรกุลวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ณัฐกานต์  เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
พรรณิดา  อาจศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
อุทิกา  รัตติเจษฎา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
กรกนก  คำผุย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74
ธนพร  สุทธากิจพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93
ปลายฝัน  นาวีพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97
จัญจุรา  กันทะเรศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34
แพรวพลอย  พิมพ์แน่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
ณัฐณิชา  กลางวงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
กรองกาญจน์  ปานบ้านแพ้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
53
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
11
16
10
16
-
-
53
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
29
รวิสรา  โพธิ์ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
จุฑามาศ  โนคำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
ลักขณา  คำแก่นแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
ญาณิศา  อุตรา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
พิมพ์ณภัส  พลธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
สุธีรา  ดีชื่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
นิธิดา  สีหานาวี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
วรัญญา  แพงน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33
อัจฉสุดา  พจนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
กัญญารัตน์   สื่อเกียรติก้อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
อัยย์ผกา  พรหมพิไชย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
สุรัชชา  เงินทองมาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม