รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 48
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
2
4
2
8
-
-
16
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
7
ปทิตตา  รักษ์พุทธชนม์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
สิริลักษณ์  สามสูงเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
จันทิมา  หมื่นจิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
รุจิรา  ปิยะประสพสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
จารุวรรณ  กรีจังหรีด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
สุนันทา  พาจะโปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
22
จิราวรรณ  เสาว์ทองหยุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
ศศิมณฑ์  สีเดือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
สุกัญญา  สุขมหาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
54
ปณิดา  โยวราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   
130
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
20
31
46
33
-
-
130
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
17
ณัฐพร  พรมจันทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1
ชลธิชา  สีหาบุตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
22
ศศิณี  พรมลี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
วรินธร  สุ่มมาตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
กลอยใจ  เพ็ชรแสนค่า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
บุษกร  ทองพูน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
ขวัญตา  แต้มทอง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16
ชลิตา  พรกุณา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
สิริรักษ์  เเดนเเก้วมูล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
29
รัตติยากรณ์  อุดมสุข
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
ณัฐวรรณ  มัชฌิมวงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
19
กัลยวรรธน์  สารบรรณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม