รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย W29 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 65
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
59
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
13
19
13
-
-
59
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
8
สุภาวดี  กุญชวน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9
พรศิชา  ชำนาญผล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
99
วนัสนันท์  สายสมาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
93
ขนิษฐา  ทองกาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
61
ณิชากานต์  บุษบรรณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
24
จินธิรา  สังข์เลื่อน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
69
ธนัชพร  ดาบเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7
ณัฐนันท์  แสงวรรณ์ลอย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6
อมิตา  ทิพย์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14
พิมพ์นภา  น้อยลัทธี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
71
สุณิสา  เกิดกัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
85
ธนัชพร  ศรีเวชนันต์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
62
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
17
14
17
-
-
62
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
17
ณัฐพร  พรมจันทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1
ชลธิชา  สีหาบุตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
22
ศศิณี  พรมลี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
วรินธร  สุ่มมาตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
กลอยใจ  เพ็ชรแสนค่า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12
บุษกร  ทองพูน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
ขวัญตา  แต้มทอง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16
ชลิตา  พรกุณา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
สิริรักษ์  เเดนเเก้วมูล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
29
รัตติยากรณ์  อุดมสุข
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
ณัฐวรรณ  มัชฌิมวงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
19
กัลยวรรธน์  สารบรรณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม