รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย W30 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 66
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
9
6
8
17
-
-
40
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
19
ขวัญชนก   ศิริพันธนันท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
วริณญา   พาณิชวิริยาภรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
อาทิตยา   บุญไสย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98
สุธาดา   จูวัฒนสำราญกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
วารุณี   กิจรักษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
มณิฐา   นิตยสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86
ณัชวรินทร์   บัวพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
ปรียานุช  ตันวัฒนเสรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
พิมพ์โชษิตา   ทรัพย์เย็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89
จุฑารัตน์   อินทคีรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
กมลชนก   โอเอี่ยม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
75
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
20
19
13
23
-
-
75
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
93
กนกวรรณ  ประจวบสุข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11
วันทนี  แสงมณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
96
ชลธิชา  ริมไธสง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6
ขวัญจิรา   ทองแดง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
30
อัจฉราวรรณ  กายสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
23
วัชราภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
29
ญาณี  โพธิ์สุทธ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14
ันันทิยา  พานุรักษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5
ธนารัตน์  อานุภาพประเสริฐ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9
ศศิธร  วงค์ตาผา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2
อัมพวา  ท้วมอ้น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7
LINDA VICTORINE  NDOLI
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม