ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันการพลศึกษา
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 08:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
4 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
5 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน 50 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
6 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน 50 เมตร ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
7 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
8 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทศบาลวารินชำราบ
9 10:30 ลีลาศ - Latin American Class E Single Dance (Poso Doble)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10 10:30 ลีลาศ - Latin American Class E Single Dance (Jive)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11 10:30 ลีลาศ - Standard Class B  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12 10:30 ลีลาศ - Standard Class E Single Dance (Waltz)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13 10:30 ลีลาศ - Standard Class E Single Dance (Tango)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14 10:30 ลีลาศ - Standard Class E Single Dance (Viennese Waltz)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15 10:30 ลีลาศ - Standard Class E Single Dance (Slow Foxtrot)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16 10:30 ลีลาศ - Standard Class E Single Dance (Quickstep)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17 10:30 ลีลาศ - Latin American Class C  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18 10:30 ลีลาศ - Latin American Class D  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 10:30 ลีลาศ - Latin American Class E Single Dance (Samba)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20 10:30 ลีลาศ - Latin American Class E Single Dance (ChaChaCha)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21 12:00 ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
22 13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)  รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23 13.30 ลีลาศ - Latin American Class E Single Dance (Rumba)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24 13:00 ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25 13:00 ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26 13:00 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
27 13:00 คาราเต้โด - ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
28 13:00 เอเเมท - บุคคลเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29 13:00 เอเเมท - บุคคลเดี่ยวหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30 14:00 กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
31 14:45 ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)  รอบชิงชนะเลิศ สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
32 15:00 กรีฑา - ขว้างค้อน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
33 15:25 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
34 15:30 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
35 15:45 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
36 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
37 16:05 กรีฑา - เดิน 5,000 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
38 16:10 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
39 16:25 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
40 16:40 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
41 16:55 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
42 17:10 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
43 17:30 กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
44 18:15 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
45 18:35 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
46 19.00 กรีฑา - ทศกรีฑา - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
47 19:10 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
48 19:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
49 9:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย M39 สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
50 9:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -  สาย W35 สถาบันการพลศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 50 เหรียญ