รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย A คู่ที่ 31
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น.
สนาม
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
พนิดา สงสระน้อย 21'

Remark :
12
ปณิฎฐา  ทับจิตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7
ชฎาพร  ราชมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
14
จิณห์จุฑา  เพ็ชรกรรณ์จันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13
หนึ่งฤทัย  สมขันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3
กัญญกาญจน์  เต็มยอด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6
นูรียา  หลังเถาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9
ปารวัณ  เกื้อเส้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
1
สุรียานา  อารง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
10
รุสนาเดีย  บือซา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
8
พนิดา  สงสระน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
เมษา  วิจะสิกะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
อัชฌา วงค์วิริยะ 9'

ครึ่งหลัง
นันทพร อมรเลิศศักดิ์ 24'
มยุรี สีหราช 34'
วราภรณ์ กางถิ่น 38'

Remark :
3
ขวัญนภา  บัวผัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
13
อัชฌา  วงค์วิริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
11
อัจฉรา  จ๊ะมั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
15
ดุสิตา  เนตรทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
4
นันทพร  อมรเลิศศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
8
ลัดตยา  เฟื่องฟูกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
2
กิ่งกานต์  พุฒเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
5
มยุรี  สีหราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
1
วิภาดา  พรมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
12
วราภรณ์  กางถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
9
สิริมาศ  น้ำยาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye