รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
11 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
24
 
 
Remark :
2
นิศานาถ  คำโพธิ์แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
15
ศิริลักษณ์  ห้วยจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
11
สุภาภรณ์  ชอบใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
14
เบญญาภา  คงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
8
ดารารัตน์  ศรีโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
7
กฤตพร  เรียงเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
10
ศุภราภรณ์  ยิ่งจำเริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
4
นิษรินทร์  ใจเร็ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
12
อารยา  ประสานศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
3
กรกนก  สารีสาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
1
นภัสสรณ์  บุญสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
6
อภิชญา  โชคเหมาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
9
15
-
-
48
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
Remark :
สุภาพร  ศรีเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
เกวลิน  ภูนนทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ยสุตมา  หงษ์ทำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ณัฐธิดา  เลิศตะคุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
แคทลียา  หงษ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
กวินธิดา  จันทร์จิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ธันปภัทร์  สัมมาพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
พรพิมาย  มนต์กล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ลำดวน  มณีสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ยุพิน  อินทร์วงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
สมฤทัย  สีมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
วารุณี  ยอดภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ศุจิกา  บุญเรืองศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
รจนา  เขจรรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ชณัชชา  ภูคงกิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
อรณี  เห็มสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
19
29
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE