รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
11 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
 
 
Remark :
20
อภิฤดี   นกหงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2
จงถนอม   ไพบูลย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
19
สุพรรษา   สิงห์บุระอุดม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8
มัลลิกา   รักษาแผน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
16
สราลี   วุฒิพิทยาธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5
ศุภิสรา   ศิลาเหลือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
12
มนัญชยา   คำสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14
สุปรียา   เทียนศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
15
ณัฐมล  เที่ยงแท้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
13
ชนานาถ   เสาร์สิงห์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
11
ปาริชาติ   สีสด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9
ศิริยากร   สินมาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4
พลอยผกา   พุทธาวัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7
สุชาวดี   ผิวพันธมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
17
อาทิตยา   อินทร์แก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
3
9
-
-
34
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
 
Remark :
14
ณัฐชลัยย์  ศรีเพชรดี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
6
วิลัย  บริบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
13
อภิญญา  สองคร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
4
อชิรญา  โรจน์วัฒนวณิชย์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
12
ปรียานุช  บุรีรักษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
15
วิลาวัลย์  เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
3
ปวีณา  ผิวทน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
69
สุภิกา  หิรัญคำ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
10
จิราวรรณ  รักษาชนม์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
11
จริญา  แร่ธาตุ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
19
จิระวดี  แท่งทอง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
18
16
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE