รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
15 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
22
 
 
Remark :
2
นิศานาถ  คำโพธิ์แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
15
ศิริลักษณ์  ห้วยจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
11
สุภาภรณ์  ชอบใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
14
เบญญาภา  คงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
8
ดารารัตน์  ศรีโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
7
กฤตพร  เรียงเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
10
ศุภราภรณ์  ยิ่งจำเริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
4
นิษรินทร์  ใจเร็ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
12
อารยา  ประสานศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
3
กรกนก  สารีสาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
1
นภัสสรณ์  บุญสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
6
อภิชญา  โชคเหมาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
11
11
-
-
42
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
Remark :
9
จิรารัตน์   หมายมั่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3
จินดารัตน์  เนตรสุภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
12
รัตนาวดี  เพ็ญสว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
96
ศิรีลักษณ์  จันต๊ะหอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10
ฐิติมา  ศรีราชบัวผัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7
กนกภรณ์  เพชรขำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
8
ศิริพร  ประกอบผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16
ณัฐณิชา  วงษ์เทียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
19
ชิดชนก  ม้าชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
15
ธิติสุดา  ปักกาเวสา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
28
ชลลดา  จันบัวลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5
นัทวรรณ  ครอบบัวบาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4
พจมาน  กิจวรกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1
เพชรา  ป้องเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
14
ดวงรัตน์  วงศ์คุ้มพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
11
ณัทนราวัลย์  ยอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
21
21
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE