รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
15 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
28
 
 
Remark :
14
สุภาพร  ศรีเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
18
เกวลิน  ภูนนทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
3
ยสุตมา  หงษ์ทำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2
ณัฐธิดา  เลิศตะคุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
19
แคทลียา  หงษ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
12
กวินธิดา  จันทร์จิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
9
ธันปภัทร์  สัมมาพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
15
พรพิมาย  มนต์กล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
17
ลำดวน  มณีสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
5
ยุพิน  อินทร์วงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
11
สมฤทัย  สีมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
6
วารุณี  ยอดภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
13
ศุจิกา  บุญเรืองศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
10
รจนา  เขจรรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
1
ชณัชชา  ภูคงกิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
7
อรณี  เห็มสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
14
14
-
-
41
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
Remark :
6
มุกดา  แก้วลองบน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
12
รุ่งอรุณ  อาจแสน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2
พิชชากร  เหล็กสงษ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
20
ปรีชญา  จันทร์มณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9
ศิรินาถ  ไชยรา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
8
พรนภา  สิงคิบุตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
5
น้ำทิพย์  วิเชียร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
1
ขวัญทิชา   สรบุญช่วย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
22
วราภรณ์  นิยมศรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
11
สโรชา  แก้วคำลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
17
เสาวลักษณ์  วิมลสุต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
10
นาราภัทร  ตันติธรรมพิสิฐ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
25
อาทิตยา  แก้วชล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
7
ชุลีวรรณ  จิตตกูล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
14
27
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE