รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
15 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
45
 
 
Remark :
11
นิตยา  จ้อยสาคู
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
6
ศุภรัตน์  สุขจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
19
ทักษิณา  ส่งเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
9
วิสุดา  เตชะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
18
สุภาพร  แย้มยิ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
3
กนกวรรณ์  พาหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
12
ศิริลักษณ์  หงษ์อินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
4
บวรรัตน์  พาหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
5
ปัณฑารีย์  ศรีอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
10
สุดารัตน์  มณีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
20
วิลาวัณย์  พลูแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
8
วิจิตรา  จำปาพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
1
นฤมล  ใจคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
17
ณัฎฐ์นรี  นามมีแว่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
7
สุภาวดี  ชาญเชี่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
23
22
-
-
23
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 
Remark :
6
พรวิมล  ทิพย์แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
29
นลัทพร  มีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
32
สุนิสา  ภู่กำจัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
34
สุภาณี  วิภาการเวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
8
หทัยชนก  สุขคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
31
ปิยกมล  ณ วันนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
11
กฤษดาพร  คำแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
15
ธินัทดา  คำอ้ายน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
7
ศุภกาญจน์  หน่อไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
4
อัจฉริญา  ศรีธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
24
วรรณวิมล  สมควร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
22
พัทธ์ธีรา  นาแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
12
สุธิดา  หัวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
30
ธนัชพร  สร้อยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
11
13
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE