รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย สาย W21 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
57
 
 
Remark :
9
จิรารัตน์   หมายมั่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3
จินดารัตน์  เนตรสุภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
12
รัตนาวดี  เพ็ญสว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
96
ศิรีลักษณ์  จันต๊ะหอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10
ฐิติมา  ศรีราชบัวผัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7
กนกภรณ์  เพชรขำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
8
ศิริพร  ประกอบผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16
ณัฐณิชา  วงษ์เทียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
19
ชิดชนก  ม้าชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
15
ธิติสุดา  ปักกาเวสา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
28
ชลลดา  จันบัวลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5
นัทวรรณ  ครอบบัวบาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4
พจมาน  กิจวรกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1
เพชรา  ป้องเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
14
ดวงรัตน์  วงศ์คุ้มพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
11
ณัทนราวัลย์  ยอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
28
29
-
-
27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 
Remark :
6
พรวิมล  ทิพย์แสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
29
นลัทพร  มีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
32
สุนิสา  ภู่กำจัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
34
สุภาณี  วิภาการเวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
8
หทัยชนก  สุขคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
31
ปิยกมล  ณ วันนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
11
กฤษดาพร  คำแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
15
ธินัทดา  คำอ้ายน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
7
ศุภกาญจน์  หน่อไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
4
อัจฉริญา  ศรีธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
24
วรรณวิมล  สมควร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
22
พัทธ์ธีรา  นาแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
12
สุธิดา  หัวนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
30
ธนัชพร  สร้อยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
13
14
-
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE