รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ เปตอง - ชายเดี่ยว สาย สาย 2 รอบ รอบที่ 3 ฮีท .None
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 2
7
 
   
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 
   
 
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
   
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ชนะ คู่แข่งผิดกติกา - ชนะโดยทีมคู่แข่งขันทำผิดกติกา