รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ชายคู่ สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 36
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 11:05 น.
สนาม
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
   
 
 
Remark :
ภาณุวัฒน์  โอฬาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณัฐพงศ์  เลรามัญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
3
สถาบันการพลศึกษา
   
 
 
Remark :
อธิศ  ชุมบางลี่
สถาบันการพลศึกษา
นิธิพัฒน์  พิมพ์รัตน์
สถาบันการพลศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
WR - World Record
=WR - Equalled World Record
OR - Olympic Record
=OR - Equalled Olympic Record
AS - Asian Record
=AS - Equalled Asian Record
R.T. - Reaction Time
DQ - Disqualified
DNF - Did Not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
RET - Retired
BYE - BYE
WO - Walkover
R - Righthanded
L - Lefthanded
DQ - Disqualified
* - Server
(W) - Winner
ITTF - International Table Tennis Federation
F - ฟาล์ว
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะ BYE - ชนะ BYE