รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

   
 
 
รายการ เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบที่ 3 ฮีท คู่ที่ 39
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
คะแนน Foult
11
5
2
-
-
 
Remark :
blue
อุษณีย์  นิลละเอียด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
คะแนน Foult
-
-
2
-
2
 
Remark :
red
สุชานันท์  ยศปัญญา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   
 
Remark :
 
     
 
DSQ - Won by Disqualification
KO - Won by Knowckout
PTS - Won by Points
RUN - Won by Puntive Declaration
RSC - Won by Referee Stop Contest
SUP - Won by Superiority
D - Deuk-jeom (point)
K - Kyong-go (warning penalty)
G - Gam-jeom (deduction penalty
KO n - Won by knockout in round n
RSC n - Won by referee stop contest in round n time m:ss
Rn - Repechage round n
WDR - Withdrawn
JURY - result determined by Jury
PW - PW
WP - WP
WIN - WIN
Win by - Win by
SCORE - SCORE
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ชนะ - ชนะ
ถอนตัว - ถอนตัว
Win By Final Score - Win By Final Score
PTF - Point Total Final
PTG - Point Gap
SDP - Sudden Death Point
PUN - ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งลงโทษคู่แข่งขัน