รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

   
 
 
รายการ เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบที่ 3 ฮีท คู่ที่ 41
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
คะแนน Foult
2
-
-
-
-
 
Remark :
red
สุรเชษฐ   แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
21
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
คะแนน Foult
16
5
-
-
-
 
Remark :
blue
วิมุติ  ไชยพันธุ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
   
 
Remark :
 
     
 
DSQ - Won by Disqualification
KO - Won by Knowckout
PTS - Won by Points
RUN - Won by Puntive Declaration
RSC - Won by Referee Stop Contest
SUP - Won by Superiority
D - Deuk-jeom (point)
K - Kyong-go (warning penalty)
G - Gam-jeom (deduction penalty
KO n - Won by knockout in round n
RSC n - Won by referee stop contest in round n time m:ss
Rn - Repechage round n
WDR - Withdrawn
JURY - result determined by Jury
PW - PW
WP - WP
WIN - WIN
Win by - Win by
SCORE - SCORE
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ชนะ - ชนะ
ถอนตัว - ถอนตัว
Win By Final Score - Win By Final Score
PTF - Point Total Final
PTG - Point Gap
SDP - Sudden Death Point
PUN - ชนะโดยผู้ตัดสินสั่งลงโทษคู่แข่งขัน