รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย M38 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 68
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1
 
 
 
Remark :
15
นิรพันธ์  คงยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
วิกรม  ตันมณีสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18
วีระพล  ดีเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1
นลธวัช  เนื้อไม้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19
รัตพงษ์  ส่องแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13
วิทวัส  ดอนสันเทียะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
เอนก  อินยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
พงศธร  แอบพรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20
ยุทธนา  ทั่งทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16
กษิติ์เดช  โยมป้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17
พิทักษ์  สมแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
อมรเทพ  เถื่อนถ้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
 
3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
 
Remark :
6
นาวิน  ทองมี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
18
วุฒิธพร  อยู่คง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
7
อรรถพล  บุญจวง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
9
วุฒิชัย  เสื่อนไธสง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
14
จักรกริช  ปรีสว่าง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
12
อดิพงษ์  ผลภิญโญ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
16
เจษฎากร  หนูสี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2
สิทธิชัย  โพชะกะ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
8
อมร  สุริยะ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
17
บุญญฤทธิ์  วงศ์ธร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
19
จักรวรรดิ์  สออนรัมย์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1
มลฑณ  จันธิมา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ