รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:02 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
Remark :
1
ต้นหนาว  บุญจวงสิริสกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
9
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 
Remark :
9
อรอนงค์  แสงศิริโชค
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต