รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 8
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:12 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
Remark :
3
เจมส์  ฮะริเอ็ดมันด์สัน
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
7
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
Remark :
7
Masayuki  Komatsuzaki
มหาวิทยาลัยรังสิต