รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:13 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
Remark :
2
นุติภพ  จรทผา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
Remark :
6
เทวินทร์  เลิศพนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา