รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:17 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
Remark :
4
อภิชาติ  แสนชูปา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
8
สถาบันการพลศึกษา
 
 
Remark :
8
ภัสมา  สินวุวรรณ์
สถาบันการพลศึกษา