รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:25 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
 
Remark :
1
กฤษณะ  สีวะจูม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
Remark :
5
ธัชภูมิ  ธรรมจารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น